Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευνας (ΕΔΑΕ), του Τομέα Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Το Εργαστήριο Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευνας ιδρύθηκε επίσημα το Νοέμβριο του 2016 (ΦΕΚ 3588/04.11.2016, τ.Β). Ήδη από το 1985, η ίδρυση ενός αρχαιολογικού εργαστηρίου στον Τομέα Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. αποτελούσε όνειρο του ομότιμου καθηγητή κ. Κώστα Κωτσάκη, όνειρο που πραγματοποιήθηκε λίγο πριν αυτός συνταξιοδοτηθεί. Όλα αυτά τα χρόνια, έχουν υλοποιηθεί στον Τομέα Αρχαιολογίας και στις εγκαταστάσεις του ΕΔΑΕ πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων, μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών από έλληνες και ξένους ερευνητές.

Στο ΕΔΑΕ συμμετέχουν οι καθηγητές και το λοιπό προσωπικό Τομέα Αρχαιολογίας και ορισμένα μέλη του Τομέα υλοποιούν μέρος της έρευνάς τους στις υποδομές του. Το ΕΔΑΕ παράλληλα προσφέρεται για τα εργαστηριακά μαθήματα του Τομέα που απαιτούν τη χρήση επιστημονικών οργάνων, όπως στερεοσκόπια και συλλογές αναφοράς. Στόχος του ΕΔΑΕ είναι να αναπτύξει ερευνητικές δράσεις και συνέργειες με άλλα εργαστήρια, να εκπαιδεύσει φοιτητές και φοιτήτριες, να μπολιάσει την αρχαιολογική έρευνα με καινοτομίες στους χώρους άλλων επιστημών ενισχύοντας τη διεπιστημονικότητα, να προσελκύσει πόρους, να εμπλουτίσει τις υποδομές του.

Το ΕΔΑΕ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα υποδειγματικό κέντρο πρωτοπόρας έρευνας, ιδιαίτερα στον τομέα της Αρχαιολογικής Επιστήμης.

Το Εργαστήριο Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευνας (ΕΔΑΕ) φιλοξενεί και υποστηρίζει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τομέα Αρχαιολογίας με έμφαση στους ακόλουθους τομείς σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του:

  • Αρχαίος υλικός πολιτισμός και τεχνολογία
  • Αρχαιολογική πληροφορική και μεθοδολογίες αρχαιολογικής έρευνας και διάχυσης
  • Βιοαρχαιολογία, αρχαιολογία του περιβάλλοντος και αρχαιολογία του τοπίου


Τα αρχικά του Eργαστηρίου στα αγγλικά είναι LIRA (Laboratory for Interdisciplinary Research in Archaeology) και έτσι ο λογότυπος που επιλέχθηκε είναι μία λύρα από τις τοιχογραφίες του ανακτόρου του Νέστορα στην Πύλο, σχεδιασμένο από την απόφοιτό μας Δρα Δανάη Χονδρού.