Βαλαμώτη Σ.Μ., Πετρίδου Χ., Καραθάνου Α. και Γκατζόγια Ε. 2017. Από το παρελθόν στο παρόν της κουζίνας της Μακεδονίας: η συμβολή του προγράμματος PLANTCULT (ERC) στη διερεύνηση των φυτικών συστατικών της διατροφής από τα προϊστορικά έως τα ιστορικά χρόνια. Εργασία που ανακοινώθηκε στην εκδήλωση «Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης: Μέγας πανεπιστήμων φιλόσοφος» στο πλαίσιο της δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Αριστοτέλης-Μέγας Αλέξανδρος, από το χθες στο σήμερα», Ιερισσός, 19 Νοεμβρίου, 2017.

Θεοδοσάκη Π.Μ., Κασαπίδου Γ., Λαθήρας Π., Παρασκευοπούλου Π. και Χονδρός Κ. 2020. Η μεταπτυχιακή έρευνα του ΕΔΑΕ, 2017-2020. Προφορική ανακοίνωση στην ημερίδα "To ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευνας του Τομέα Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ" (Συνδιοργάνωση ΕΔΑΕ/LIRA & Ερευνητικό Πρόγραμμα PlantCult).

Bogaard A., Karathanou A., Isaakidou V., Nitsch E., Vaiglova P. and Valamoti S.M. 2018. From Speculation to Data? Using Stable Carbon and Nitrogen Isotope Studies to Test Land Use Models in the Prehistoric Aegean. Paper presented in the Annual Meeting of the American Institute of Archaeology, Boston, January 4-7, 2018.

Gkatzogia E. & Valamoti S.M. 2013. An archaeobotanical investigation of Iron Age societies in central Macedonia, northern Greece. Poster presented in the 16th International Working Group for Palaeoethnobotany, 17-22 June 2013, Aristotle University of Thessaloniki.

Isaakidou V., Karathanou A., Nitsch E., Gkotsinas A., Halstead P., Dakoronia F., Kounouklas P. and Bogaard A. 2016. Crop and animal husbandry in Late Bronze Age Kynos: a preliminary investigation integrating macroscopic and isotopic data. Paper presented in “The Agricultural Origins of Urban Civilization” Conference, Oxford, March 18-20, 2016.

Karathanou A. & Valamoti S.M. 2013. Plant remains from Ayios Vasileios, a Mycenaean settlement near Sparta: preliminary results. In Abstracts Book of the 16th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany: 221-222. Thessaloniki, School of History and Archaeology, Aristotle University of Thessaloniki (ISBN 978-960-243-690-5). Available at http://iwgp-2013.web.auth.gr/images/Posters/karathanou%20%20valamoti%202013_ayios%20vasileios%20poster.pdf

Karathanou A. & Valamoti S.M. 2013. The archaeobotanical investigation of human activity in Late Bronze Age Greece. In Abstracts Book of the 16th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany: 222. Thessaloniki, School of History and Archaeology, Aristotle University of Thessaloniki (ISBN 978-960-243-690-5). Available at http://iwgp-2013.web.auth.gr/images/Posters/karathanou%20%20valamoti%202013_phd%20poster.pdf

Karathanou A. & Valamoti S.M. 2016. Exploring intra-settlement use of space in Late Bronze Age Greece: preliminary observations on the archaeobotanical visibility of storage and disposal strategies during the late 2nd millennium BC in the Aegean. Poster presented in the 17th International Work Group for Palaeoethnobotany, Paris, July 4-9, 2016. Available at https://iwgp2016paris.sciencesconf.org/data/pages/Karathanou_Valamoti_1.pdf

Karathanou A. & Valamoti S.M. 2019. Agricultural practices in Late Bronze Age mainland Greece. Poster presented in the 18th International Work Group for Palaeoethnobotany, Lecce, Italy, June 3-8, 2019.

Karathanou A., Gkatzogia E. and Valamoti S.M. 2016. Exploring the archaeobotanical visibility of surplus production and use of intra-settlement space: storage and refuse-disposal strategies at Thessaloniki Toumba, Northern Greece, during the Late Bronze and Iron Ages. Poster presented in the 41st International Symposium on Archaeometry (ISA), Kalamata, May 15 - 21, 2016.

Karathanou Α., Bogaard A., Valamoti S.M., Van de Moortel A. & Zahou E. 2015. A Preliminary Exploration of Plant Diet and Changes through Time at Mitrou. Macrobotanical Evidence from the Bronze Age and Iron Age Layers. Paper presented in the Annual Meeting of the American Institute of Archaeology, New Orleans, January 8-11, 2015.

Michou S., Valamoti S.M., Chrysostomou P. 2019. Charred plant remains from the neolithic lakeside settlements of Amyntaio basin, northwestern Greece. Poster Presented in the 18th Conference of the IWGP, Lecce, Italy, June 3-8, 2019.

Michou S. & Valamoti S.M. 2013. The archaeobotanical material from the “four lakes’ basin” of Amyntaio, western Macedonia, Greece: Preliminary data. Poster presented in the 16th Conference of the IWGP, 17-22 June 2013, Thessaloniki.

Nitsch E., Andreou S., Creuzieux S., Gardeisen A., Karathanou A., Nikolaidou D., Papanthimou A., Petridou C., Triantaphyllou S., Valamoti S.M., Vasileiadou A and A. Bogaard (2014). Land use and dietary practice at Bronze Age Archontiko, Northern Greece: an Integrated Stable Isotope Study of Human, Faunal and Botanical Remains. Paper presented in the International Conference Country in the city forms and functions of agro-pastoral activities in Mediterranean pre-Classical cities (Aegean and Western Mediterranean Protohistory) in Marseille, October 16-17, 2014.

Nitsch E., Fraser R., Gardeisen A., Karathanou A., Halstead P., Isaakidou V., Nikolaidou D., Petridou C., Triantaphyllou S., Vaiglova P., Valamoti S.M., Vasileiadou A., Andreou S., Papanthimou A., Pappa M. and A. Bogaard. 2015. Integrated Stable Isotope Study of Human, Faunal and Botanical Remains from the Aegean Neolithic to Bronze Age: Implications for Land Use and Dietary Practice. Paper presented in the Annual Meeting of the American Institute of Archaeology, New Orleans, January 8-11, 2015.

Paraskevopoulou P., Lathiras P. and Valamoti S.M. 2019.Exploring Neolithic subsistence and agriculture in Central Macedonia, northern Greece: Recent evidence from the sites of Kyparissi and Koroneia (Middle- Final Neolithic)”. Poster presented in the 18th IWGP, Lecce, Italy, June 3-8, 2019.

Petridou C., Valamoti S.M., Berihuete M., Papadopoulou L. and Stika H-P. A Bronze Age brewery at Archondiko? Recent archaeobotanical and experimental evidence. Poster presented at the 18th IWGP Conference, Lecce, June 3-8, 2019.

Stylianakou C. and Valamoti S.M. 2013. Plant remains from the Final Neolithic and Early Bronze Age of Vassilara Rahi Velvento, northern Greece. In Abstracts Book, 16th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, 17-22 June 2013, Thessaloniki, 224-225, ISBN 978-960-243-690-5

Stylianakou C. & Valamoti S.M. 2016. Plant remains from Neolithic site of Kleitos, Northern Greece, στο Abstracts Book, 17th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany, 4-9 July 2016, Paris.

Valamoti S.M., Petridou C., Heiss A.G., Berihuete Azorin M., Stika H.P., Fiorentino G., Primavera M., Biliaderis C.G., Lazaridou A., Sereti V., Fyntikoglou V., Symponis K., Papadopoulou L. 2019. Sitos: an interdisciplinary investigation of 'cereal food' in the ancient Greek world integrating literary sources, experimentation, food science, archaeobotany and scanning electron microscopy. Paper presented at the 18th IWGP Conference, Lecce, June 3-8, 2019.