Μεταπτυχιακές μελέτες

Θεοδοσάκη Πελαγία Μαρία, Αρχαιοβοτανικές έρευνες στην Μακεδονία κατά την Εποχή του Χαλκού:προσεγγίζοντας την σχέση ανθρώπου και βλάστησης (σε εξέλιξη)

Καραθάνου Αγγελική, Αρχαιοβοτανικές έρευνες στη νεολιθική θέση Κρεμαστή Κοζάνης (2009)

Καρατασάκη Κατερίνα, Ψυχοτρόπες ουσίες και φαρμακευτικά φυτά στην προϊστορική Ελλάδα: υποθέσεις και δεδομένα (2017)

Κοκκίδου Μάρθα, Αρχαιοβοτανικά δεδομένα από το Ντικιλί Τας Φιλίππων (Γαλλικός τομέας): προσεγγίζοντας την κοινωνική διάσταση της τροφής σε ένα νεολιθικό οικισμό (2017)

Κοτσαχρήστου Δήμητρα,  Οι αρχαιοβοτανικές έρευνες στην προϊστορική Μακεδονία: η συμβολή των δεδομένων από την Τούμπα Θεσσαλονίκης (2008)

Λαθήρας Παύλος, Αρχαιοβοτανικα δεδομένα από τη Νεολιθική θέση Κυπαρίσσι (2020)

Μονιάκη Κατερίνα, Η αρχαιοβοτανική έρευνα στον Αγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης (2009)

Παρασκευοπούλου Πελαγία, Αρχαιοβοτανικά δεδομένα από το Νεολιθικό οικισμό στη λίμνη Κορώνεια

Πετρίδου Χρυσή Χρήσεις των φυτών στο Αρχοντικό Γιαννιτσών κατά την Εποχή του Χαλκού: μια αρχαιοβοτανική μελέτη (2014)

Στυλιανάκου Χαρούλα,  Αρχαιοβοτανικά δεδομένα από το Νεολιθικό οικισμό του Κλείτου Κοζάνης. Μεταπτυχιακή εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2012)

Τελιορίδου Ελένη, Αρχαιοβοτανική έρευνα της φάσης 3 στο Αρχοντικό Γιαννιτσών (2014)


Διδακτορικές μελέτες (σε εξέλιξη)

Γκατζόγια Ευγενια, Οι κοινωνίες της Εποχής του Σιδήρου στην Κεντρική Μακεδονία μέσα από τα αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα: διατροφικές συνήθειες, αγροτικές πρακτικές και χρήση της γης

Καραθάνου Αγγελική, Η ανθρώπινη δραστηριότητα στην ηπειρωτική Ελλάδα κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού μέσα από τα αρχαιοβοτανικα δεδομένα

Μίχου Σταυρούλα, Προϊστορικές κοινωνίες και φυσικό περιβάλλον στην περιοχή των τεσσάρων λιμνών Αμυνταίου Φλώρινας: μια αρχαιοβοτανική προσέγγιση

Πετρίδου Χρυσή, Τρόφιμα φυτικής προέλευσης από την Προϊστορική Ελλάδα: Μια διεπιστημονική προσέγγιση (Από τη Νεολιθική μέχρι και την Κλασική Εποχή)