ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, Α.Π.Θ.

Εργαστήριο Εργαστήριο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Συρίδης
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Διευθυντής: Καθηγητής Αντώνιος Κορωναίος

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Α.Π.Θ.

Εργαστήριο Εντομολογίας, Γεωπονική Σχολή
Διευθυντής:
Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος
http://entomologia.agro.auth.gr/

Εργαστήριο Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Διευθυντής: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθηνά Λαζαρίδου
http://food-science.agro.auth.gr/node/12