Η ΑΡΧΑΙΟΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΕΔΑΕ

Διαβάστε για την πορεία της αρχαιοβοτανικής έρευνας στον Τομέα Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. τα τελευταία είκοσι χρόνια
και τη συνδρομή του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευνας σε αυτή
και εγγραφείτε στο Newletter της Αρχαιοβοτανίκης (ANCIENT GRAINS) συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα