Μελέτη Κεραμικής - Πετρογραφική Ανάλυση

Στο ΕΔΑΕ πραγματοποιούνται μελέτες συνόλων κεραμικής με επίκεντρο τη διερεύνηση της τεχνολογίας παραγωγής, της χρήσης και κατανάλωσης, αλλά και της διακίνησης των αγγείων στον αρχαίο κόσμο. Η μεθοδολογία των μελετών περιλαμβάνει μακροσκοπική εξέταση των μορφολογικών και τεχνολογικών χαρακτηριστικών των αρχαίων αγγείων, σε συνάφεια με το αρχαιολογικό τους πλαίσιο, και εφαρμογή αναλυτικών τεχνικών ή/και πειραματικών εφαρμογών, με γνώμονα τα αρχαιολογικά ερωτήματα.
Στο ΕΔΑΕ πραγματοποιούνται αναλύσεις κεραμικής πετρογραφίας, μιας μεθόδου με ενδεδειγμένα αποτελέσματα σε ζητήματα προέλευσης και τεχνολογίας κατασκευής της αρχαίας κεραμικής, αλλά και άλλων τεχνουργημάτων από πηλό (π.χ. ειδώλια, κατασκευές, οικοδομικά υλικά). Περιλαμβάνει την παρασκευή λεπτών τομών από κεραμικά όστρακα (ή άλλα πήλινα θραύσματα) και την εξέτασή τους σε πολωτικό μικροσκόπιο, οι ιδιότητες του οποίου επιτρέπουν τον γεωλογικό χαρακτηρισμό των πρώτων υλών. Επιπλέον, αναγνωρίζονται σημαντικά στοιχεία της διαδικασίας κατασκευής των αγγείων ή τεχνουργημάτων, όπως οι τρόποι επεξεργασίας των υλικών, οι τεχνικές χτισίματος, οι μέθοδοι όπτησης, οι τεχνικές διακόσμησης, αλλά και της μετέπειτα χρήσης τους από τους ανθρώπους του παρελθόντος.

Η έρευνα του εργαστηρίου καλύπτει ευρύ χρονολογικό και γεωγραφικό πλαίσιο, από την Προϊστορική εποχή έως τους Νεότερους χρόνους στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και των Βαλκανίων. Οι αναλυτικές μελέτες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, με άλλες Σχολές του Α.Π.Θ., καθώς και άλλα Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Υποστηρίζονται ερευνητικά προγράμματα, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές, αλλά και ανεξάρτητες μελέτες.

Ενδεικτικές έρευνες:


• Η κατασκευή και χρήση των μαγειρικών αγγείων κατά τη διάρκεια της Προϊστορίας στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια (μετ. ερευν. Α. Δημουλά). Έρευνα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERC PlantCult με στόχο τη διεπιστημονική προσέγγιση της αρχαίας διατροφής στην Ευρώπη (υπ. καθ. Σ.Μ. Βαλαμώτη).

• Τεχνολογία κεραμικής και κινητικότητα στη Νεολιθική Εποχή με βάση την πετρογραφική ανάλυση: Το παράδειγμα του λιμναίου νεολιθικού οικισμού Δισπηλιού (μετ. ερευν. Ν. Σαριδάκη). Έρευνα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERC EXPLO με στόχο τη διερεύνηση της δυναμικής και τις αιτίες της αλλαγής χρήσης της γης κατά την Προϊστορική Εποχή (υπ. ομ. καθ. Κ. Κωτσάκης).