ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το Εργαστήριο Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευνας βρίσκεται στον τρίτο όροφο του νέου κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αίθουσες 301Β και 301Δ ).

Λίγα λόγια για την ιστορία του ΕΔΑΕ.