ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένους τους όρους χρήσης του ΕΔΑΕ,
καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για πρόσβαση στο Εργαστήριο και τον εξοπλισμό του

Όροι χρήσης ΕΔΑΕ για μέλη ΔΕΠ
Όροι χρήσης ΕΔΑΕ για μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες