ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διεύθυνση:
Σουλτάνα-Μαρία Βαλαμώτη
Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ
ERC PLANTCULT/ΣΙΤΩ/ΠΥΛΟΣ, Ανάκτορο Νέστορα/Selinunte, Σικελία/Ντίκιλι Τας, Μακεδονία

http://www.hist.auth.gr/en/content/valamoti-soultana-maria
http://iwgp-2013.web.auth.gr/
http://plantcult.web.auth.gr/
http://auth.academia.edu/SoultanaValamoti

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΕ

Στο ΕΔΑΕ συμμετέχουν οι καθηγητές και το λοιπό προσωπικό Τομέα Αρχαιολογίας, του ΑΠΘ
και ορισμένα μέλη του Τομέα υλοποιούν μέρος της έρευνάς τους στις υποδομές του.

Δρ. Ιωάννα Βασιλειάδου
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ

Βιογραφικό

Δρ. Ευαγγελία Βούλγαρη
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ

Βιογραφικό

ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Μελίνα Παϊσίδου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.
Πρόγραμμα ΧΩΡΑ

https://www.hist.auth.gr/el/content/παϊσίδου-μελίνα
https://auth.academia.edu/MPaissidou

Κωνσταντίνος Κωτσάκης
Ομότιμος Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.
ERC EXPLO

https://auth.academia.edu/KostasKotsakis
https://www.researchgate.net/profile/Kostas-Kotsakis

Ελένη Μανακίδου
Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.
Πρόγραμμα ΣΙΤΩ

http://www.hist.auth.gr/el/content/μανακίδου-ελένη
http://auth.academia.edu/EleniManakidou

Μαρία Ντίνου
Επίκουρη Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.
ERC PLANTCULT/ΕGEOLAND/La Marmotta, Iταλία

https://www.hist.auth.gr/el/content/ντίνου-μαρία
https://auth.academia.edu/mariantinou
https://www.researchgate.net/profile/Maria-Ntinou

Ναταλία Πούλου
Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.
ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΟΧΛΟΥ

https://www.hist.auth.gr/el/content/ναταλία-πούλου
https://auth.academia.edu/NataliaPoulou

Αναστάσιος Τάντσης
Επίκουρους Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.
ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΟΧΛΟΥ

https://www.hist.auth.gr/el/content/τάντσης-αναστάσιος
https://auth.academia.edu/AnastasiosTantsis

Nίκος Ευστρατίου
Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.
ΕGEOLAND

https://www.hist.auth.gr/el/content/ευστρατίου-νικόλαος
https://www.researchgate.net/profile/Nikos-Efstratiou